8 Toen naderde Aaron tot het altaar, en slachtte het kalf des zondoffers, dat voor hem was.