14 Doch het zal Tyrus en Sidon verdragelijker zijn in het oordeel, dan ulieden.