26 En Hij zeide tot hem: Wat is in de wet geschreven? Hoe leest gij?