28 En Hij zeide tot hem: Gij hebt recht geantwoord; doe dat, en gij zult leven.