3 Gaat henen; ziet, Ik zend u als lammeren in het midden der wolven.