5 En in wat huis gij zult ingaan, zegt eerst: Vrede zij dezen huize!