31 Maar zoekt het Koninkrijk Gods, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden.