13 Maar wanneer gij een maaltijd zult houden, zo nood armen, verminkten, kreupelen, blinden;