27 En wie zijn kruis niet draagt, en Mij navolgt, die kan Mijn discipel niet zijn.