30 Zeggende: Deze mens heeft begonnen te bouwen, en heeft niet kunnen voleindigen.