1 En al de tollenaars en de zondaars naderden tot Hem, om Hem te horen.