14 En al deze dingen hoorden ook de Farizeen, die geldgierig waren, en zij beschimpten Hem.