20 En er was een zeker bedelaar, met name Lazarus, welke lag voor zijn poort vol zweren;