29 Abraham zeide tot hem: Zij hebben Mozes en de profeten, dat zij die horen.