15 En een van hen, ziende, dat hij genezen was, keerde wederom, met grote stemme God verheerlijkende.