25 Maar eerst moet Hij veel lijden, en verworpen worden van dit geslacht.