10 Twee mensen gingen op in den tempel om te bidden, de een was een Farizeer, en de ander een tollenaar.