2 Zeggende: Er was een zeker rechter in een stad, die God niet vreesde, en geen mens ontzag.