21 En hij zeide: Al deze dingen heb ik onderhouden van mijn jonkheid aan.