23 Maar als hij dit hoorde, werd hij geheel droevig; want hij was zeer rijk.