26 En die dit hoorden, zeiden: Wie kan dan zalig worden?