28 En Petrus zeide: Zie, wij hebben alles verlaten, en zijn U gevolgd.