36 En deze, horende de schare voorbijgaan, vraagde, wat dat ware.