42 En Jezus zeide tot hem: Word ziende; uw geloof heeft u behouden.