6 En de Heere zeide: Hoort, wat de onrechtvaardige rechter zegt.