10 Want de Zoon des mensen is gekomen, om te zoeken en zalig te maken, dat verloren was.