16 En de eerste kwam, en zeide: Heer, uw pond heeft tien ponden daartoe gewonnen.