18 En de tweede kwam, en zeide: Heer, uw pond heeft vijf ponden gewonnen.