19 En hij zeide ook tot dezen: En gij, wees over vijf steden.