25 En zij zeiden tot hem: Heer, hij heeft tien ponden.