28 En dit gezegd hebbende, reisde Hij voor hen heen, en ging op naar Jeruzalem.