36 En als Hij voort reisde, spreidden zij hun klederen onder Hem op den weg.