39 En sommigen der Farizeen uit de schare zeiden tot Hem: Meester, bestraf Uw discipelen.