41 En als Hij nabij kwam, en de stad zag, weende Hij over haar,