48 En zij vonden niet, wat zij doen zouden; want al het volk hing Hem aan, en hoorde Hem.