6 En hij haastte zich en kwam af, en ontving Hem met blijdschap.