16 En zij kwamen met haast, en vonden Maria en Jozef, en het Kindeken liggende in de kribbe.