18 En allen, die het hoorden, verwonderden zich over hetgeen hun gezegd werd van de herders.