19 Doch Maria bewaarde deze woorden alle te zamen, overleggende die in haar hart.