2 Deze eerste beschrijving geschiedde, als Cyrenius over Syrie stadhouder was.