29 Nu laat Gij, Heere! Uw dienstknecht gaan in vrede naar Uw woord;