3 En zij gingen allen om beschreven te worden, een iegelijk naar zijn eigen stad.