31 Die Gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volken;