32 Een Licht tot verlichting der heidenen, en tot heerlijkheid van Uw volk Israel.