33 En Jozef en Zijn moeder verwonderden zich over hetgeen van Hem gezegd werd.