5 Om beschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke bevrucht was.