6 En het geschiedde, als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden, dat zij baren zoude.