12 En wederom zond hij nog een derden; maar zij verwondden ook dezen, en wierpen hem uit.