29 Er waren nu zeven broeders; en de eerste nam een vrouw, en hij stierf zonder kinderen.