30 En de tweede nam die vrouw, en ook deze stierf zonder kinderen.